OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Akademia sztuki współczesnej

Akademia sztuki współczesnej

Projekt Akademia Sztuki Współczesnej jest adresowany do osób dorosłych oraz młodzieży. Jedynym kryterium, które należy spełnić, by móc wziąć w nim udział, jest zainteresowanie sztuką współczesną i poszerzaniem swojej wiedzy na jej temat. W ramach projektu oferujemy oprowadzania po wystawach, spotkania z artystami, kuratorami, muzealnikami oraz zajęcia plastyczne, które są okazją do stworzenia swoich własnych prac inspirowanych sztuką współczesną. Ważnym elementem projektu jest dzielenie się wiedzą na temat pracy w muzeum poświęconym sztuce oraz poznawanie różnych aspektów funkcjonowania świata sztuki.

MOCAK gromadzi i prezentuje prace artystów z całego świata. Aby umożliwić odbiorcom z różnych krajów głębsze poznanie sztuki prezentowanej w Muzeum, organizujemy specjalne projekty w języku angielskim. Ich uczestnicy mają możliwość obejrzenia wystaw, spotkania się z artystami, stworzenia swoich własnych prac. Partnerem projektu jest Erasmus Student Network.

MOCAK włącza się w inicjatywy takie jak Otwarte Dni Muzeów Krakowskich, Noc Muzeów, Podgórskie Dni Otwartych Drzwi czy Slow Art Day. Bierze także udział w wydarzeniach okazjonalnych, jak na przykład Festiwal Funduszy Europejskich.

W ramach projektu osoby tworzące Dział Edukacji MOCAK-u spotykają się z wykładowcami, studentami oraz artystami zainteresowanymi tematyką edukacji kulturalnej. Celem wykładów, warsztatów, dyskusji jest dzielenie się praktyczną wiedzą dotyczącą pracy w muzeum sztuki.  Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt spotkań o takim charakterze.

MOCAK organizuje spotkania oraz warsztaty z udziałem artystów adresowane do osób dorosłych. Uczestnicy warsztatów mają możliwość poznania twórczości danego artysty oraz skonfrontowania jej z innymi pracami prezentowanymi w Muzeum. Przebieg każdego ze spotkań jest indywidualnie ustalany z twórcą, który podczas zajęć zaprasza uczestników do stworzenia prac formą i tematyką korespondujących z jego działalnością. Umożliwia to poznanie artysty poprzez uczestnictwo z nim w procesie twórczym.

Opowieści o Kolekcji to długofalowy projekt realizowany przez studentki i studentów współpracujących z Działem Edukacji. W jego efekcie powstaje seria nagrań odnoszących się do dzieł z Kolekcji MOCAK-u. Powstają one z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku, jednak do ich wysłuchania zapraszamy wszystkich. Twórcy projektów samodzielnie wybierają dzieła, które w sposób szczególny są dla nich znaczące, następnie tworzą ich opisy z myślą o osobach niemogących ich zobaczyć. Opisy powstają w toku wspólnych spotkań i rozmów odbywających się regularnie w ramach projektu.