OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Sztuka na wyciągnięcie ręki? Zmysł dotyku z perspektywy artysty, odbiorcy, instytucji// Emilia Pawłusz, Anna Raczkowska

Sztuka na wyciągnięcie ręki? Zmysł dotyku z perspektywy artysty, odbiorcy, instytucji Emilia Pawłusz, Anna Raczkowska

W sztuce współczesnej trwa renesans haptyczności – oznajmia Marta Smolińska[1]. Przedmiotem tekstu będzie zatem refleksja nad doświadczaniem dzieł haptycznych w przestrzeni muzeum. Dotyk od początków formułowania myśli estetycznej (w starożytnej Grecji) odgrywał drugoplanową rolę w porównaniu z innymi zmysłami. Współczesna myśl humanistyczna waloryzuje go jednak jako narzędzie poznawcze. Podważona zostaje hierarchia zmysłów, zauważona wzrokocentryczność i towarzysząca jej degradacja oraz infantylizacja dotyku. Zyskuje on rozległe pole działania także we współczesnym dyskursie o edukacji na temat sztuki. Wykształciło się nowe podejście zwane edukacją sensoryczną, promujące większe zaangażowanie zmysłów w intelektualne poznanie obiektu sztuki.

Problem marginalizacji dotyku jest dostrzegany w dyskusji międzynarodowej – rozważa się zniesienie zakazu dotykania w muzeach, by zapewnić wielowymiarowość doświadczania. Oddźwięk tych zmian widać również w polskim wystawiennictwie. W muzeach, centrach sztuki współczesnej i galeriach obok obiektów pojawiają się tabliczki „Prosimy dotykać eksponatów”, powiększa się także grono artystów, dla których dotyk jest osią twórczości. Rozmiar niniejszej publikacji nie pozwala na szczegółowy przegląd wystaw i działań, w których dotyk odegrał istotną rolę, w kontekście międzynarodowym. Nasze rozważania i propozycje formułujemy przede wszystkim w odniesieniu do przykładów wystaw haptycznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce.

Artykuł w całości dostępny jest w wersji drukowanej szesnastego numeru MOCAK Forum.

[1] Zob. M. Smolińska, (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku – uwagi kuratorki do wystawy, w: W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, pod red. A. Łebkowskiej, Ł. Wróblewskiego, P. Badysiak, Nomos, Kraków 2016, s. 64.