OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Kalendarium

Kalendarium

Prace zrealizowane w 2020 roku:

– pozyskanie cesji pozwolenia na budowę przez MOCAK,
– inwentaryzacja zieleni wraz z ekspertyzą dendrologiczną,
– sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego oraz ekspertyzy mykologicznej,
– sporządzenie dokumentacji naukowo-historycznej,
– opracowanie map do celów projektowych,
– inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
– odgrzybienie piwnic,
– dokończenie rozpoczętych przez poprzedniego właściciela prac podbicia fundamentów,
– podpisanie aktu notarialnego o zakupie dwóch działek (łączna powierzchnia około 4 arów), będących immanentną częścią zespołu dworsko-parkowego Kossakówka,
– złożenie wniosków w projektach: „Infrastruktura kultury” oraz „Ochrona zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków” Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, „Miejski Program Rewitalizacji Miasta” Urzędu Miasta Krakowa.

Listopad 2021: na terenie Kossakówki, w trakcie robót ziemnych, na głębokości około 3,7 metra, odkryto fragment drogi kamiennej o długości około 4 metrów. Obecnie na miejscu trwają badania archeologiczne w ścisłym porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie.