OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Wspólnota lokalna

Wspólnota lokalna

Muzeum podejmuje działania będące odpowiedzią na bieżące lokalne problemy społeczności Krakowa. Pragnie ukazywać je w szerszym kontekście, co staje się możliwe dzięki aktywności artystów. Realizowane przez MOCAK akcje społeczno-artystyczne mają na celu zmianę przestrzeni miasta, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami a środowiskami twórców, promowanie postaw sprzyjających trosce o to, co wspólne. Aby to osiągnąć, zespół MOCAK-u animuje i koordynuje działania lokalne, dąży do zintegrowania licznych i różnorodnych środowisk krakowskich w procesie budowania i przekształcania przestrzeni miejskiej. Poprzez ukazywanie wartości i znaczenia sztuki w kontekście codziennego życia pragnie poszerzyć grono jej odbiorców.

Jednym z kluczowych zadań MOCAK-u jest zmiana dotychczasowego wizerunku Zabłocia i zainicjowanie zmian prowadzących do społecznej i kulturowej odnowy dzielnicy. W tym celu powstał długoletni Projekt Podgórze, dzięki któremu MOCAK stanie się emblematyczną częścią Zabłocia i głównym animatorem działań artystycznych w tym obszarze. Mamy nadzieję wpisać MOCAK w historię tego miejsca i zbudować szczególną więź z mieszkańcami, tak aby Muzeum istotnie wzbogacało jakość ich życia.

Partnerzy:
Projekt Sól
http://sol-krakowska.blogspot.com/

Ulotki to projekt społeczno-artystyczny realizowany przez studentów uczelni artystycznych przy wsparciu Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Obszarem działań jego twórców są dwie dzielnice Krakowa – Krowodrza oraz Podgórze. W ramach projektu studenci umieszczają na klatkach schodowych oraz w przestrzeni publicznej teksty dotyczące tożsamości i relacji międzyludzkich. Pierwsza odsłona projektu odbyła się 14 czerwca w trakcie wydarzenia SZCZĘŚLIWE MIASTO. Uniwersytet Pedagogiczny na Krowodrzy. Sztuka i edukacja w procesie rewitalizacji relacji i przestrzeni społecznej. Krowoderska Szkoła Działań.

Współpraca pomiędzy Muzeum i Uniwersytetem wynika z podobieństwa celów, które przyświecają obu instytucjom. Społeczność Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego dąży do nawiązania dialogu oraz zbudowania pozytywnych relacji z mieszkańcami dzielnicy, w której obrębie zlokalizowany jest budynek Wydziału. Podobne cele przyświecają zespołowi MOCAK-u, który realizując Projekt Podgórze, pragnie zbudować pomost między sztuką współczesną a codziennością mieszkańców Podgórza. Część tej dzielnicy stanowi poprzemysłowy obszar Zabłocia, na którego terenie znajduje się Muzeum.

Koncepcja projektu Ulotki: Magdalena Klimkowicz (WS UP), Elżbieta Sala (MOCAK), Martyna Tokarska (WS UP)

Projekt społeczno-artystyczny został zrealizowany w ramach 4. Grolsch ArtBoom Festival w Krakowie. Akcja stawiała pytanie o istnienie współczesnych, niewidzialnych fortyfikacji Krakowa. Głównymi bohaterami projektu byli krakowianie, którzy wzięli udział w warsztatach na temat wykorzystania technologii GPS w sztuce, a następnie przy jej użyciu zmapowali fragmenty miasta postrzegane przez nich jako twierdze. Warsztaty prowadził Krzysztof Mazur, kuratorką projektu była Elżbieta Sala.

Więcej informacji: www.niewidzialni-niewidzialne.pl

Celem projektu Chodźmy na spacer! jest zachęcenie uczestników i odbiorców do poznawania Podgórza. Efektem – oddolnie tworzony opis dzielnicy, na której terenie znajduje się Muzeum. Punkty zawarte w pierwszym przewodniku zostały wybrane i opracowane przez studentki współpracujące z Działem Edukacji. Co roku zamierzamy zapraszać kolejne osoby do dzielenia się swoimi wrażeniami na temat Podgórza.