OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Zasady udostępniania Kolekcji

Zasady udostępniania Kolekcji

Informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2024 roku możliwość przeprowadzenia kwerend w Archiwum MOCAK-u zostaje zawieszona.

 

Kwerendy/zapytania

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie udziela informacji dotyczących dzieł z kolekcji własnej oraz archiwaliów, które mogą być wykorzystane do celów wystawienniczych, naukowych oraz promocyjnych.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szczegółowej kwerendy dzieł lub pragnące przeprowadzić ją osobiście w siedzibie Muzeum proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Muzeum z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierać:

 • temat, cel i zakres badań
 • planowany termin kwerendy
 • dane kontaktowe
 • nazwę instytucji, z której ramienia prowadzone są badania.

Użyczenia dzieł

Użyczenie dzieł z kolekcji własnej MOCAK-u na wystawy czasowe wymaga zgody Dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Prosimy o złożenie pisemnego wniosku z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. Przekroczenie terminu wiąże się z ryzykiem odmowy wypożyczenia. Wniosek powinien zawierać:

 • dane instytucji
 • tytuł wystawy
 • czas trwania wystawy (daty)
 • okres wypożyczenia (daty)
 • miejsce eksponowania (adres/y)
 • szczegółowy wykaz obiektów (autor, tytuł, nr inwentarzowy)
 • dane osoby upoważnionej do kontaktów.