OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Sztuki

Praca. Dział Sztuki

Opublikowano: 15.12.2023

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko adiunkta, inwentaryzatora zbiorów w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

 1. Wymagania niezbędne:
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie pozyskania (zakup, darowizna) i wypożyczania zbiorów (umowy, protokoły przyjęcia, wydania itp.).
 • Prowadzenia zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dokumentacji i ewidencji zbiorów, w szczególności: księgi pomocniczej materiałów pomocniczych i naukowych, kart ewidencyjnych oraz ewidencji elektronicznej.
 • Katalogowania, inwentaryzowania i opracowania merytorycznego zbiorów oraz ich wyceny.
 • Opracowywania dokumentacji związanej ze zbiorami i wykonywania wszystkich czynności z tym związanych.
 • Prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie wypożyczeń eksponatów: umowy użyczenia, protokoły zdawczo-odbiorcze, rejestr protokołów wypożyczeń, ubezpieczenie obiektów, pozwolenie na wywóz za granicę kraju.
 • Sprawowania bezpośredniego nadzoru nad ruchem zbiorów wewnątrz Muzeum.

3. Warunki pracy:

 • wymiar zatrudnienia: pełny etat;
 • czas pracy: system jednozmianowy;
 • miejsce pracy: siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, po okresie próbnym umowa na czas określony.

4. Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:

 • oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
 • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
 • podpisana klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane wyżej.

Klauzula informacyjna w wersji edytowalnej stanowi załącznik do ogłoszenia.

b) Komplet dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko: adiunkta, inwentaryzatora zbiorów należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum lub przesłać pocztą tradycyjną pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Dział Sztuki”) do 31 stycznia 2024 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

5. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej będziemy informować z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Zaproszone mogą być tylko osoby spełniające wymagania formalne.

6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt – zakładka Praca/Staże).

 


 

Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy)  należy również zamieścić podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).