OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Dyskurs klasowy w metropolii// Carlos Delclós

Dyskurs klasowy w metropolii Carlos Delclós

Dyskurs klasowy w metropolii

Carlos Delclós

Muzeum Designu w Barcelonie (Museum del Disseny de Barcelona) znajduje się pośrodku fascynującej plątaniny ulic przy Plaça de les Glòries Catalanes. Zgodnie z pierwotnym założeniem urbanisty Ildefonsa Cerdy, autora uto­pijnej wizji, plac ten miał się stać centralnym punktem miasta. Funkcjonalne nazwy nadane ulicom odchodzącym od placu zdradzają rolę, jaką arterie te miały odgrywać w przygotowa­nym przez architekta planie: Avenida Diago­nal (ulica Ukośna), Avenida Meridiana (aleja Południkowa), Gran Vía (Wielka Droga). Tym­czasem dziś miejsce to właściwie nie jest już placem – to bardziej rondo gwarantujące bezproblemowy ruch samochodów niż miejsce dla ludzi gromadzących się w przestrzeni publicz­nej. Otwarte niedawno muzeum usytuowane jest właśnie na tym wielkim rondzie, pomiędzy Avenida Meridiana i Avenida Diagonal. Po dru­giej stronie drogi mieści się jeden z wielu nie­oficjalnych składów złomu, jakie pojawiają się w opuszczonych fabrykach i magazynach na wschód od Avenida Meridiana, przypominając o dawnej, przemysłowej tożsamości tych oko­lic. Tymczasem ze zorganizowanej w muzeum wystawy Metropolis Barcelona wcale się nie do­wiemy, dlaczego to miejsce mogłoby się stać przedmiotem zainteresowania.

Artykuł w całości dostępny jest w wersji drukowanej dziesiątego numeru MOCAK Forum.