OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Zapraszamy szkoły, przedszkola oraz inne placówki edukacyjne do skorzystania z oferty lekcji muzealnych w MOCAK-u. Proponujemy zajęcia o różnorodnej tematyce, ich przebieg jest dopasowany do wieku uczestników. Poza lekcjami muzealnymi z oferty stałej proponujemy zajęcia towarzyszące wystawom czasowym. Podczas spotkań młodzi odbiorcy sztuki mogą nie tylko zobaczyć ekspozycje i zdobyć nową wiedzę, lecz także twórczo ją wykorzystać podczas części warsztatowej. Zajęcia rozwijają u dzieci i młodzieży samodzielne myślenie oraz pobudzają do kreatywności. Aktywny udział sprawia, że przyswajanie wiedzy staje się dla nich zabawą i chętnie odwiedzają Muzeum ponownie.

Wybrane lekcje muzealne dostępne są również w formule ONLINE.

Przedszkole oraz nauczanie początkowe
wiek uczestników: 3–9 lat


LEKCJE MUZEALNE
stacjonarnie: 170 zł
ONLINE: 100 zł

 • Pierwsze kroki w MOCAK-u
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

W trakcie zajęć dzieci zwiedzą budynek MOCAK-u oraz dowiedzą się, na czym polega specyfika działalności Muzeum. Zobaczą wybrane prace z ekspozycji oraz wezmą udział w interaktywnych warsztatach artystycznych. Celem zajęć jest oswojenie najmłodszych odbiorców sztuki z przestrzenią Muzeum oraz zaciekawienie wybranymi aspektami sztuki współczesnej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, IV.1, IV.11, V.2, V.3.

 • Uczuciowy autoportret
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim, dostępna także ONLINE)

Motywem przewodnim zajęć będzie zagadnienie portretu. Na przykładzie prac z Kolekcji MOCAK-u uczestnicy poznają różne sposoby portretowania. W części warsztatowej stworzą autoportrety przedstawiające ich cechy, emocje i myśli. Lekcja ma na celu poszerzenie definicji portretu i autoportretu o przedstawienia metaforyczne, odwołujące się do przeżyć wewnętrznych autora.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, II.6, III.1, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, II.1, II.3, IV.1, IV.11, V.2, V.3.

 • Mali kolekcjonerzy
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim, dostępne także ONLINE)

Twórcze, aktywne zwiedzanie Muzeum połączone z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: „Czym jest kolekcja sztuki współczesnej?”. Podczas zajęć dzieci będą wykonywać zadania związane z obiektami z Kolekcji MOCAK-u. Uczestnicy opowiedzą o swoich prywatnych kolekcjach. Warsztaty mają na celu przybliżenie idei kolekcjonerstwa i prezentacji eksponatów w przestrzeni muzealnej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, IV.1, IV.11, V.2, V.3.

 • Zaskakujące połączenie
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Sztuka współczesna jest przestrzenią eksperymentalną, w której artyści swobodnie, czasem w zaskakujący sposób, łączą środki wyrazu i znaczenia. Ciepło – zimno, linia – plama, obraz – rzeźba. Czy połączenie tych elementów może stanowić nową jakość? Uczestnicy zajęć obejrzą prace z Kolekcji MOCAK-u. W części warsztatowej, wykorzystując różne materiały i techniki, wykonają własne prace artystyczne. Dzięki zajęciom młodzi odbiorcy sztuki współczesnej nauczą się dostrzegać złożoność form wyrazu artystycznego.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, IV.1, IV.11, V.2, V.3.

Szkoły podstawowe, klasy 4–8
wiek uczestników: 10–14 lat


LEKCJE MUZEALNE
stacjonarnie: 170 zł
ONLINE: 100 zł

 • Pocztówki Szymborskiej

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z twórczością plastyczną Wisławy Szymborskiej. Obejrzą wyklejanki poetki należące do Kolekcji MOCAK-u i dowiedzą się, w jaki sposób powstawały te prace wysyłane przez nią później w formie pocztówek do przyjaciół. Następnie każdy uczestnik przygotuje własną pocztówkę inspirowaną twórczością literacką artystki.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.1, I.3, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.3, I.2.6, I.2.7, plastyka: I.1, I.6, II.2, III.4).

 • W labiryncie słów
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim, dostępna także ONLINE)

Podczas zajęć uczestnicy zobaczą Kolekcję MOCAK-u i na podstawie wybranych prac zbadają relację pomiędzy słowem a jego znakiem graficznym. W drugiej części spotkania dzieci wykonają własne prace związane z artystycznym przedstawieniem słowa, sylaby, litery. Warsztaty mają na celu poznanie historii piśmiennictwa w kontekście sztuki.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.1, I.3, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.3, I.2.6, I.2.7, plastyka I.1, I.6, II.2, III.4).

 • Nie ma złych odpowiedzi
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim, dostępna także ONLINE)

Czym jest sztuka współczesna? Czy każdy musi rozumieć, „co artysta miał na myśli”? Dlaczego w muzeum sztuki współczesnej znajdują się różne dziwne obiekty? Na te i wiele innych pytań uczestnicy, przy wsparciu edukatora, poszukają (niejednoznacznych?) odpowiedzi w przestrzeni wystaw. Lekcja muzealna oparta jest na Kolekcji MOCAK-u.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.1, I.3, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.3, I.2.6, I.2.7, plastyka: I.1, I.6, III.2, III.4).

 • Laboratorium książki
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Tematem przewodnim zajęć są książki artystyczne jako obiekty łączące świat literacki ze sztuką. Uczestnicy lekcji poznają historię księgozbioru i obrazów z kolekcji Profesora Mieczysława Porębskiego, a także obejrzą książki artystyczne, które stworzył Zbigniew Makowski. Celem zajęć Laboratorium książki jest zaznajomienie uczniów zarówno ze sztuką książki, jak i z przestrzenią Biblioteki MOCAK-u oraz pokazanie jej nieoczywistej funkcji w kontekście sztuki współczesnej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.1, I.3, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.3, I.2.6, I.2.7, plastyka: I.1, I.6, II.2, III.2, III.4).

Szkoły ponadpodstawowe
wiek uczestników: 15–19 lat


LEKCJE MUZEALNE
stacjonarnie: 170 zł
ONLINE: 100 zł

 • Świadomy obywatel, świadoma obywatelka
  (Lekcja prowadzona również w języku angielskim, dostępna także ONLINE)

Celem zajęć jest wspólne wypracowanie dobrych praktyk patriotycznych, które nie polegają na powtarzaniu sloganów czy abstrakcyjnych haseł politycznych. W nawiązaniu do wybranego dzieła sztuki przeprowadzona zostanie wspólna dyskusja na temat wartości demokratycznych. Istotnym elementem lekcji jest zastanowienie się nad wpływem jednostki na rozwój państwa i społeczeństwa w kontekście działania w mikroskali.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na trzecim etapie edukacyjnym (wiedza o społeczeństwie – wymagania ogólne: I.1, I.2, I.7, II.1–3, III.1–6, IV.1–2).

 • Sztuka interpretacji
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim, dostępna także ONLINE)

Jedną z dystynktywnych cech twórczości człowieka jest jej wieloznaczność. Odbierając te same bodźce, odbiorcy sztuki budują różne znaczenia i przeżywają różne emocje. Lekcja przybliży uczestnikom zasady opisywania i analizy formalnej dzieł sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. W trakcie zajęć młodzież zobaczy Kolekcję MOCAK-u. Zajęcia mają na celu poszerzenie praktycznej umiejętności analizy współczesnego dzieła sztuki oraz sposobów jego odbioru i interpretacji.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na trzecim etapie edukacyjnym (język polskiwymagania ogólne: I.7, I.8, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.6 i I.2.7 (zakres podstawowy), I.2, I.4, I.5 i I.7 (zakres rozszerzony); plastyka – wymagania szczegółowe: I.1–6, II.2, II.6, III.3, III.6, IV.3, historia sztuki: I.1.h, II.6 II.9–14, II.18, III.2, III.5, IV.2, IV.3).

 • Pocztówki Szymborskiej
  (Lekcja dostępna także ONLINE)

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z twórczością plastyczną Wisławy Szymborskiej. Obejrzą wyklejanki poetki należące do Kolekcji MOCAK-u i dowiedzą się, w jaki sposób powstawały te prace wysyłane przez nią później w formie pocztówek do przyjaciół. Następnie każdy uczestnik przygotuje własną pocztówkę inspirowaną twórczością literacką artystki.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na trzecim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.3, I.4, I.7, I.8, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.6 (zakres podstawowy), I.2.4 i III.1.5 (zakres rozszerzony); plastyka: I.2, I.3, I.5, II.2, II.6, II.7, III.1–3, IV.5; historia sztuki: I.1.h, I.3, IV.3).

 • Szymborska – korespondencja sztuk
  (Lekcja dostępna także ONLINE)

Literatura i sztuka – „sztuki siostrzane” – nawiązują do siebie, komentują się i uzupełniają. Na podstawie twórczości literackiej Wisławy Szymborskiej uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć, jak silne związki łączą sztuki posługujące się odmiennymi środkami wyrazu. Podczas zajęć przeanalizujemy wybrany wiersz poetki odnoszący się do dzieła malarskiego i zastanowimy się, w jaki sposób poprzez słowo Szymborska interpretuje obraz. Następnie sytuacja zostanie odwrócona – uczestnicy spróbują zwizualizować wybrany wiersz poetki, interpretując plastycznie kolejne wersy w twórczy, swobodny sposób. Połączone prace uczestników stworzą książkę, będącą wizualnym przetworzeniem utworu literackiego Szymborskiej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na trzecim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.3, I.4, I.7, I.8, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.6 (zakres podstawowy), I.2.4, I.2.3–7 (zakres rozszerzony); plastyka – wymagania szczegółowe: I.2, I.3, I.5, I.6, II.2, II.6, II.7, III.3, IV.5; historia sztuki – wymagania szczegółowe: I.1.h, I.3, I.9, IV.3.

Przed wizytą

W dniu wizyty

 • O wyznaczonej godzinie edukator lub edukatorka będzie czekać na grupę w holu Muzeum.
 • Płatność za lekcje muzealne odbywa się na miejscu, w recepcji, bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.
 • Plecaki i duże torby prosimy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych (w holu Muzeum).
 • Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego: dezynfekcję rąk przy wejściu oraz zasłanianie ust i nosa maseczką przez cały czas pobytu w Muzeum.
 • Nauczycieli i nauczycielki oraz opiekunów i opiekunki prosimy o pozostanie z grupą podczas zajęć.

Po wizycie

Jeżeli chcą Państwo przekazać nam opinię o swoim pobycie w Muzeum, prosimy o kontakt z Działem Wiedzy o Sztuce: edukacja@mocak.pl