OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Sto lekcji o Kolekcji//

Sto lekcji o Kolekcji

Opublikowano: 02.05.2016

Od kwietnia do grudnia 2016 roku w ramach projektu Sto lekcji o Kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zorganizuje sto bezpłatnych lekcji muzealnych i warsztatów poświęconych dziełom sztuki współczesnej z Kolekcji MOCAK-u.

Projekt przewiduje organizację cyklu stu bezpłatnych zajęć edukacyjnych poświęconych sztuce współczesnej. Kierowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców od dzieci w wieku przedszkolnym przez młodzież szkolną, studentów i dorosłych, po niepełnosprawnych, seniorów oraz osoby o utrudnionym dostępie do kultury. Najważniejszymi celami projektu są zachęcenie szkół i innych placówek edukacyjnych do włączania sztuki najnowszej do swojego programu, upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk ważnych dla sztuki oraz zapoznanie uczestników z postaciami artystów, których dzieła można zobaczyć w Kolekcji MOCAK-u. Liczymy na to, że zajęcia zachęcą do aktywnego udziału w wydarzeniach artystycznych i życiu kulturalnym.

Lekcje i warsztaty będą dostosowane do potrzeb odbiorców. W przypadku grup dziecięcych szczególny nacisk położymy na zapoznanie uczestników z technikami plastycznymi. Jeśli chodzi o młodzież, skupimy się na informacjach uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas przygotowań do egzaminu gimnazjalnego bądź maturalnego. Celem zajęć dla seniorów będzie wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające samodzielny odbiór sztuki współczesnej. Wśród grup niepełnosprawnych znajdą się osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu, jak również dzieci z trudnościami emocjonalnymi i przejawiające zachowania aspołeczne. Dla tej grupy uczestników przygotowany zostanie specjalny program warsztatów wykorzystujący techniki poznawania sztuki możliwymi dla uczestników zmysłami,  a w przypadku młodzieży nastawiony na uaktywnienie zachowań prospołecznych. Warsztaty z więźniami i bezdomnymi będą kładły nacisk na umiejętność wyrażania emocji.

Zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o dzieła sztuki z Kolekcji MOCAK-u. W ramach projektu realizowanego przez doświadczonych edukatorów i artystów powstanie także seria zeszytów z zadaniami dotyczącymi dzieł z Kolekcji MOCAK-u, materiały edukacyjne będą nieodpłatnie udostępniane szkołom oraz innym placówkom popularyzującym wiedzę wśród różnych grup wiekowych.

Pierwsze zajęcia poświęcone instalacji Stanisława Dróżdża zatytułowanej Między odbędą się w niedzielę 8 maja o godzinie 12. Więcej informacji >>

Szczegółowe informacje dotyczące terminów kolejnych zajęć oraz zapisów będziemy publikować w aktualnościach Działu Edukacji >>

Kolekcja MOCAK-u powstająca od 2010 roku liczy obecnie 4557 prac 235 artystów z 32 krajów. Jej ambicją jest przekonanie odbiorców niezwiązanych profesjonalnie ze sztuką, że stanowi ona niezbędne narzędzie pojmowania świata. Chcemy zwalczyć przesądy, według których sztuka powinna być dekoracyjna i przyjemna. Zaprzyjaźnienie widza ze sztuką to główne zadanie Muzeum, a Kolekcja jest kluczowym elementem tych działań. Od początku istnienia MOCAK programowo zestawia sztukę polską ze światową, aby pokazać, że ta pierwsza wchodzi w zakres drugiej i wpisuje się w jej wartości.